Σύνδεση
Εγγραφή
 Σχετικά με την megaepsilon | Δήλωση απορήτου | Site map
 Home | Σχετικά με την megaepsilon | Δήλωση απορήτου
Δήλωση προστασίας ιδιωτικού απορρήτου της megaepsilon Ltd
 

Αυτό το έγγραφο ενημερώθηκε για τελευταία φορά στις15/12/2005.

 
Η megaepsilon Ltd δεσμεύεται για την προστασία του απορρήτου σας. Αυτή η δήλωση προστασίας απορρήτου εξηγεί τον τρόπο συλλογής δεδομένων και χρήσης πρακτικών του δικτυακού τόπου megaepsilon.com. Κάνοντας χρήση του συγκεκριμένου δικτυακού τόπου, αποδέχεστε τη συλλογή πληροφοριών και τη χρήση πρακτικών που περιγράφονται σε αυτήν τη δήλωση προστασίας απορρήτου.

Θα πρέπει να διαβάσετε τη δήλωση αυτή σε συνδυασμό με τους Όρους Χρήσης του Δικτυακού Τόπου.
 
Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων
 
H megaepsilon Ltd συλλέγει προσωπικά δεδομένα όταν α) ο επισκέπτης / χρήστης εγγράφεται στις υπηρεσίες της, β) ζητεί περισσότερες πληροφορίες για υπηρεσίες ή προϊόντα. Κατά την εγγραφή του επισκέπτη / χρήστη στο site της megaepsilon συνήθως οι ζητούμενες πληροφορίες είναι οι εξής : Όνομα, Επίθετο, Διεύθυνση, Πόλη, Τ.Κ., Τηλέφωνο, Fax, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).
 
Χρήση Προσωπικών Δεδομένων
 

H megaepsilon Ltd χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών για δύο γενικούς λόγους:

  • Την ενημερωτική υποστήριξη των πελατών / χρηστών της σχετικά με νέες προσφορές υπηρεσιών και προϊόντων
  • Την ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων των πελατών / χρηστών της, σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που διατίθενται από και μέσω του megaepsilon.com
 
Διαγραφή Προσωπικών Δεδομένων
 
Η megaepsilon δίνει το δικαίωμα στους χρήστες / μέλη να διαγράψουν τα προσωπικά τους δεδομένα , ανά πάσα χρονική στιγμή, επικοινωνώντας με την εταιρεία η αποστέλλοντας e-mail στην Διεύθυνση services@megaepsilon.com
 
Δεσμοί (Hyperlinks)
 
H megaepsilon Ltd παρέχει δεσμούς (Hyperlinks) προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites) τα οποία δεν ελέγχονται από την ίδια αλλά από τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η megaepsilon Ltd για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών τους οποίους οι φορείς αυτοί ακολουθούν
 
Αποκάλυψη Προσωπικών Δεδομένων
 
H megaepsilon Ltd ακολουθώντας τις αρχές της προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται από τους σχετικούς νόμους και διεθνείς συμβάσεις, δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη και χωρίς την προηγούμενη έγκρισή σας χρήση. Η megaepsilon με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, ανταλλάσσει τα προσωπικά στοιχεία και τις πληροφορίες των επισκεπτών /χρηστών.
 
Τροποποίηση της Παρούσας Δήλωσης Απορρήτου
 
Κατά καιρούς ενδέχεται να ενημερώνουμε αυτήν τη δήλωση προστασίας απορρήτου. Όταν γίνεται αυτό, θα τροποποιούμε επίσης την ημερομηνία "τελευταίας ενημέρωσης" που αναγράφεται στην αρχή της δήλωσης προστασίας απορρήτου. Για ουσιώδεις αλλαγές σε αυτήν τη δήλωση, θα σας ενημερώνουμε είτε τοποθετώντας μια ευδιάκριτη ειδοποίηση στην κεντρική σελίδα της τοποθεσίας μας, είτε στέλνοντάς σας απευθείας μια ειδοποίηση
 
Εφαρμοστέο Δίκαιο
 
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη υπόκειται στους όρους της παρούσας δήλωσης, καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 όπως και το Νόμο 2774/1999 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).
Επιστροφή
 
FAQ | Επικοινωνήστε μαζί μας | Όροι χρήσης | Προσθήκη στα αγαπημένα