Σύνδεση
Εγγραφή
 Σχετικά με την megaepsilon | Δήλωση απορήτου | Site map
 Home | Σχετικά με την megaepsilon | Όροι και Προϋποθέσεις
Όροι και Προϋποθέσεις
 
Η χρήση του διαδικτυακού αυτού τόπου σημαίνει ότι ο Χρήστης/Επισκεπτής συμφωνεί και αποδέχεται τους παρακάτω Όρους και Προυποθέσεις:
 
Πνευματικά Δικαιώματα
 
Τα πνευματικά δικαιώματα της ιστοσελίδας και των προϊόντων, σχεδίων και πληροφοριών καθώς επίσης και το σύνολο και τα επί μέρους τμήματα του υλικού που περιέχονται στο megaepsilon.com, αποτελούν ιδιοκτησία της megaepsilon Ltd εκτός και αν υπάρχει αντίθετη ένδειξη σε αντίστοιχο προϊόν ή πληροφορία. Κανένα τμήμα των κειμένων, σχεδίων στην παρούσα δικτυακή τοποθεσία δεν μπορεί να αναπαραχθεί ή μεταδοθεί σε καμιά μορφή ή με κανένα μέσο, ηλεκτρονικό, μηχανικό ή οποιοδήποτε άλλο, συμπεριλαμβανομένων της φωτοαντιγραφής, αποστολής με φαξ, αντιγραφής ή επαναδακτυλογράφησης ή χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε σύστημα αποθήκευσης ή επανάκτησης, χωρίς την γραπτή άδεια της megaepsilon Ltd.
 
Καμία Εγγύηση
 
ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ, ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ, ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΟΥΝ", "ΟΠΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ". Η megaepsilon ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΕΠΑΡΚΕΙΑ Η ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΡΗΤΑ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΛΑΘΗ Η ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΥΤΑ. ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΦΥΣΗΣ, ΑΜΕΣΗ Η ΕΜΜΕΣΗ Η ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΜΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ.
 
Περιορισμός Ευθύνης
 
ΣΕ ΚΑΜΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η megaepsilon ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΑΜΕΣΩΝ Η ΕΜΜΕΣΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ, ΤΥΧΑΙΩΝ Η ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΟΥΣΩΝ ΖΗΜΙΩΝ, ΘΕΤΙΚΩΝ Η ΑΠΟΘΕΤΙΚΩΝ, ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Η ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΗΣ, Η ΣΕ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΗΣ, ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ, Η ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, Ή ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Η ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΛΑΘΟΣ, ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ, ΔΙΑΚΟΠΗ, ΕΛΑΤΤΩΜΑ, ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Η ΕΚΠΟΜΠΗΣ, ΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Η ΠΤΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Η ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ Η megaepsilon, Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΑΥΤΗΣ, ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΖΗΜΙΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΩΝ Η ΕΞΟΔΩΝ.
 
'Δεσμοί' (Hyperlinks) Προς άλλες Ιστοσελίδες (Sites)
 
Η megaepsilon παρέχει δεσμούς (Hyperlinks) προς άλλες ιστοσελίδες (Sites) των οποίων δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών και σε καμία περίπτωση δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο αυτών.
 
Τροποποίηση των Όρων και Προϋποθέσεων
 
Η megaepsilon διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου, καθώς και τους όρους & προϋποθέσεις χρήσης, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω του διαδικτυακού της τόπου.
 
Εφαρμοστέο Δίκαιο και λοιποί όροι
 
Η συγκεκριμένη σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, ερμηνεύεται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Καμία τροποποίηση των όρων της συγκεκριμένης σύμβασης δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν διαφορές από την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας είναι τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης
Επιστροφή
 
FAQ | Επικοινωνήστε μαζί μας | Όροι χρήσης | Προσθήκη στα αγαπημένα